Trang chủ / Hướng dẫn sử dụng


Bước 1: Điền đầy đủ thông tin yêu cầu vào mẫu

gồm 3 phần: 

  • Nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký mẫu con dấu
  • Thông tin cơ bản
  • Thành phần hồ sơ


Bước 2: Nhấn Gửi hồ sơ để hoàn tất đăng ký


  

 


Bước 3: Màn hình thông báo sau khi đăng ký thành công