Trang chủ / Đăng ký con dấu trực tuyến

Đăng ký con dấu trực tuyến
Chú ý: Đối với các tài liệu không được phép đăng tải qua hệ thống mạng theo quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phải trực tiếp đến nộp tại cơ quan đăng ký mẫu con dấu.
Nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký mẫu con dấu
Thông tin cơ bản
Thành phần hồ sơ
Chọn file đính kèm