Trang chủ / Danh sách tin tức / CỤC CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH: TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QLHC VỀ TTXH NĂM 2017

CỤC CẢNH SÁT QLHC VỀ TTXH: TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QLHC VỀ TTXH NĂM 2017

         Ngày 16/01/2017 tại Hà Nội, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác QLHC về TTXH năm 2016 và triển khai chương trình công tác năm 2017. Đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Các - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát tới dự và chỉ đạo Hội nghị; tham dự Hội nghị còn có đại diện một số Cục nghiệp vụ thuộc Tổng cục Cảnh sát; đại diện lãnh đạo Phòng PC64, PC64B Công an TP Hà Nội và toàn thể lãnh đạo, CBCS Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

 

         Báo cáo tổng kết công tác QLHC về TTXH năm 2016 tại Hội nghị đã nêu rõ: Năm 2016, tình hình chính trị thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường; trong nước, an ninh trật tự được đảm bảo, kinh tế - xã hội có những chuyển biến tích cực, song tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội ngày càng có chiều hướng gia tăng; một số vấn đề xã hội bức xúc chưa được giải quyết triệt để. Đặc biệt, năm 2016 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, như: Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021… nhiều vấn đề phức tạp đặt ra trong công tác đảm bảo ANTT. Nhận thức rõ và trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Cảnh sát QLHC về TTXH thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sát sao hệ lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, đẩy mạnh cải cách hành chính; chủ động phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm theo chức năng, hoàn thành tốt chương trình công tác đã đề ra, trong đó nhiều mặt công tác đạt kết quả cao, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


Đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Các phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

   Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục, đồng chí Phó Tổng cục trưởng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những thành tích mà tập thể lãnh đạo và CBCS lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã đạt được trong năm qua; quán triệt nghiêm túc tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Tổng cục về đẩy mạnh phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm theo chức năng; tích cực thực hiện chủ trương cải cách hành chính; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ chiến sỹ; đặc biệt đã tổ chức thành công các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH qua đó giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào cũng như thôi thúc mỗi cán bộ chiến sỹ xác định rõ ý thức, trách nhiệm của mình đối với mỗi công việc được giao… Trong thời gian tới, tình hình thế giới và trong nước còn nhiều diễn biến phức tạp, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng. Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016 - 2020, cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đồng chí Phó Tổng cục trưởng đề nghị Đảng ủy, lãnh đạo Cục và toàn thể cán bộ chiến sỹ phải tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2016, giữ vững bản lĩnh chính trị, đoàn kết, đổi mới, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, ý thức phục vụ nhân dân, trong đó phải xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm cần tập trung giải quyết, như: Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng công tác xây dựng và tham gia, phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, nhất là Luật quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và Luật Công an xã… quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ chiến sỹ;  thực hiện nghiêm túc, hiệu quả khẩu hiệu hành động của Bộ “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, đoàn kết, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017./.

 
 

 

 

6 điều bác Hồ dạy CAND

"Đối với tự mình phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự phải thân ái, giúp đỡ. Đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép Đối với công việc phải tận tụy Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo."

Địa chỉ đăng ký mẫu con dấu

Địa chỉ cơ sở sản xuất mẫu con dấu

Cổng thông tin

chính phủ

Cổng thông tin

Bộ công an