Trang thông tin điện tử
Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Cơ quan đăng ký mẫu con dấu
Cổng thông tin điện tử đăng ký trực tuyến mẫu con dấuNộp hồ sơ trực tuyến

6 điều bác Hồ dạy CAND

"Đối với tự mình phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự phải thân ái, giúp đỡ. Đối với chính phủ phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép Đối với công việc phải tận tụy Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo."

Cơ quan đăng ký mẫu con dấu

Danh sách cơ sở sản xuất con dấu

Thống kê truy cập

1568451